Spawanie zbiorników

Spawanie zbiorników

Spawanie zbiorników

Spawanie tworzyw sztucznychSpawanie tworzyw sztucznych jest obok zgrzewania, jedną spośród najpopularniejszych form łączenia ze sobą termoplastycznych tworzyw. Proces taki polega na uplastycznianiu powierzchni, które łączymy lub łączącego materiału – spawalniczego prętu albo spoiwa, przez ciśnienie albo ciepło. W tym procesie podgrzewa się dane powierzchnie, aż dostanie się temperaturę wyższą aniżeli temperatura ich topnienia lub łączy się je razem pod ciśnieniem. To dzięki temu działaniu powstaje spoina, która jest jak najbardziej możliwie jednorodna. Spawanie tworzyw sztucznych to złożony proces. W czasie niego występuje dyfuzja cząsteczek spoiwa oraz uplastycznionego materiału. Po schłodzeniu, powstaje kohezyjne złącze, które wyróżnia wytrzymałość. Najlepiej jest, gdy spoiwo, ale także materiał łączony posiadają jak najbardziej podobną do siebie swą budowę chemiczną, jak lub także temperaturę topnienia. W związku spośród takim, najdoskonalszym wyjściem jest niniejsze, aby łączony materiał był z takiego samego rodzaju polimeru, co spoiwo. Istnieją jednak wyjątki od niniejszej reguły, na przykład polimetakrylan metylu – PMMA, którego łączenie jest możliwe za pomocą zmiękczonego polichlorku winylu PCV. Są także dzisiejsze inne kombinacje, które się sprawdzają, ale są nimi między innymi PMMA-ABS, PMMA-PS, bądź to PS-ABS.